Perspectives of Business Law

International Conference
Register now

International Conference „Perspectives of Business Law”.

12 th edition
18 November 2022

On the 18th of November 2022, the Faculty of Law of the Bucharest Academy of Economic Studies, together with the Romanian Society of Business Law and representatives of the main professional organisations in the field and featuring Romanian officials have the pleasure to invite you to participate to the 12th edition of the International Conference „Perspectives of Business Law”.

The conference focuses on a large area of topics in the field: Company Law, Tax Law, Labour Law, Competition Law, Consumer Law and Criminal Law and Public law.

The conference intends to represent a real platform for debate between practitioners, researchers, PhD students or academics, and can be attended by both persons who are interested in writing and presenting a scientific paper and persons who just want to attend the debate as auditorium. The participation as a speaker or auditorium is free, as the conference does not have a registration fee.

 

The International Conference „Perspectives of Business Law” will also be broadcasted live on online channels of the Faculty of Law and those of our partners Wolters Kluwer and juridice.ro

The International Conference “Perspectives in Banking and Financial Law” the 15th edition

7th October 2022

 

Time: October 7, 2022 10:00 AM Bucharest

Friday – 7 October 2022

 

Ist part

09:00 to 9:45 AM

Registration and welcome

10:00 to 10:15

Associate Prof. PhD. Ovidiu Ioan DumitruDean of Faculty of Law, Bucharest University of Economic Studies

10:15 to 10:30

Prof. PhD. Nicolae IstudorRector, Bucharest University of Economic Studies

10:30 to 10:45

Keynote Speaker

Adrian Vasilescu – Banca Națională a României

Lebedele negre care întrețin inflația globală

10:45 to 11:00

Keynote Speaker

Mihai PrecupSecretar de Stat – Ministerul Finantelor

Rolul fondurilor de investiții în dezvoltarea pieței de capital autohtone

10:45 to 11:00

Keynote Speaker

George SerbanSecretar de Stat, Ministerul Justiției

Digital tools for banking law –  a judiciary perspective

11:00 to 11:15

Keynote Speaker

Roberto Ferretti – President – European Society for Banking and Financial Law – New technologies and access to credit of retail customers. A legal analysis

11:15 to 11:30

Welcoming greetings from main partners:

Ianfred Silberstein – President  – European Society for Banking and Financial Law -Romania

Mirela Iovu, Președinte Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar  – Relevanța și contribuția funcției juridice din sistemul financiar-bancar la implementarea strategiei de afaceri

11:30 to 11:45

Keynote Speaker

Sónia de Carvalho – The Whistleblower Directive: challenges and difficulties 

11:45 to 12:00

Keynote Speaker

Prof.univ.dr. José Carlos Laguna de Paz – Financial Regulation and Supervision in the Digital Economy

12:00 to 12:15

Keynote Speaker

Dr. Ianfred SilbersteinPreședinte European Society for Banking and Financial Law (Romania) – Act normativ chemat să reglementeze un nou tip de bănci în economia naţională

12:15 to 12:30

Dr. Ekaterina Labi, Legal Counsel, Governor’s Office, SSM Coordination, Banque centrale du Luxembourg –  Presentation of the SSM Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties

12:30 to 12:45

Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decan Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Spillover effects? Protecția finanțării noi și a finanțării intermediare legate de restructurarea companiilor

12:45 to 13:00

Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, Decan, Baroul Dolj – 

Cesiunea contractului de credit bancar versus cesiunea creanței bancare

13:00 to 13:15

Prof.univ.dr. Crenguța Leaua – Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București – Lugano PlanB: a case study of a municipal economic development model based on the blockchain technology

13:15 to 14:00

Lunch break

 

Part II

14:00 to 15:00

Special Debate – The costs of regulatory compliance in banking

Moderator: Dr. Cristian Ducu, President of the European Ethics and Compliance Association; Asist.univ.dr. Andreea Stănciulescu

Special Guests: Olivia StanHead of Compliance Department, National Bank of Romania

Mihaela Bouleanu – Compliance Executive Director OTP Bank Romania & President of the Compliance Comission – Romanian Banking Association

15:00 to 15:15

Gabriela Folcuț, Director Executiv Asociația Română a Băncilor – 

Abordări în legislația națională bancară versus legislația europeană

15:15 to 15:30

Liviu Fenoghen, Director, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) – Evoluții în activitatea de soluționare alternativă a diferendelor dintre consumatori și bănci

15:30 to 15:45

Ciprian Chiorean, Vicepreședinte Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar -Reglementarea naționala și europeană a serviciilor de finanțare participativă pentru afaceri

15:45 to 16:00

Gijs Boudewijn, General Manager of the Dutch Payments Association – Recent developments in EU payments related regulation

16:00 to 16:15

Prof.univ.dr. Sebastian Bodu – Consilier de Stat – Financial institutions: corporate governance and corporate  social responsibility

16:15 to 16:30

Dr. C. Ducu, George Mihai Popa, Mihaela Pop – Whistleblowing within the banking sector

16:30 to 16:45

Lector univ.dr. Cristina Popa Tache, Vicepreședinte European Society for Banking and Financial Law (Romania) – Bill of Exchange as national or international instrument versus digitalisation

16:45 to 17:00

Conf.univ.dr. Răzvan Horațiu Radu – Procuror PICCJ – Evoluții recente ale jurisprudenței CJUE în materia dreptului fiscal

17:00 to 17:15

Coffee Break

17:15 to 17:30

Lidia Capmare, BRDManager Coordonator Departamentul Fonduri Europene, Programe Naționale și Parteneriate (EUNAT) și Oana Resceanu, Director Executiv Risc Operațiuni de Creditare – Financing Sources for SMEs

17:30 to 17:45

Andrei Burz-Pînzaru, Attorney at law, Partner in Reff&Asociații, member of Deloitte Legal  –  The regulation of crypto assets: from enforcement of existing laws to the need for a new regulation framework. The European Comission`s proposed regulatory approch

18:00 to

18:15

Lector univ. dr. Andreea Târșia, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Puterea băncii și protecția consumatorului în contextul creșterii inflației

18:15 to 18:30

Av. Delia Magherescu – Gorj Bar Association

Criminal involvement in business

18:30 to 18:45

Av. Drd. Loredana Costina – The Interplay between the Second Payment Services Directive, the National Romanian Law on the Payment Services and GDPR

18:45 to 19:00

Elena-Irina Circiumaru ( Rahimian) – Scoala Doctorala Drept – Academia de Studii Economice Bucuresti

Circuitele financiare fictive și achitarea integrală a prejudiciului părții civile în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală. Consecințe.

19:00 to 19:15

Av. Drd. Adrian Corobană – Financial International Sanctions and Cryptocurrencies. Challenges and solutions

19:15 to 19:30

Av. Bogdan Barbuceanu – Scoala Doctorala Drept – Academia de Studii Economice Bucuresti

Infractiunea de abuz in serviciu in activitatea bancara

19:45 to 20:00

Lector univ.dr. Dragoș Mănescu– Prodecan – Facultatea de Drept, Academia de Studii Ecomomice din București – Public sector asset purchase programme (PSPP) between a financial need and an infringement of sovereignty

Closing session

20:00

Conference dinner

                   Let’s Work Together